Når skaden først er ute, gjør følgende

På skadestedet

 • Fyll ut skademelding på skadestedet, med underskrift av begge parter
 • Hvis mulig, ta bilder som kan dokumentere hendelsesforløp.
 • Trenger du bergingsbil? Vi kan bistå med dette, ring vår vakttelefon 484 80 888.
 • Har du dekning for leiebil i din forsikring? Si fra når du ringer vår vakttelefon så tar vi med leiebil med bergningsbilen.
 • Er bilen kjørbar kjøres den til Frodes Karosseri og Lakk AS i Kometvegen 5 i Molde, eventuelt ring og avtale tid for taksering av skaden.
 • Hvis bilen kommer inn til oss med bergingsbil, avventer vi nødvendig informasjon fra deg som kunde før vi gjør avtale og igangsetter arbeide på bilen. 

Når du leverer bilen til taksering

 • Hvis du har behov hjelper vi med å melde skaden til forsikringsselskapet.
 • Vi takserer skaden og sender denne elektronisk til forsikringsselskapet.
 • Vi avtaler tid for utbedring av din bilskade.
 • Vi reserverer leiebil til deg hvis du har dekning for dette.

Reparasjon

 • Vi avtaler en reparasjonstid når bilen leveres inn til reparasjon.
 • Leiebil vil være tilgjengelig hvis dette er reservert. Vi har egne leiebiler i tillegg til at vi samarbeider med AVIS og Hertz
 • Leiebil dekning i henhold til avtale mellom deg og ditt forsikringsselskap.
 • Trenger du leiebil utover leiebildekningen så kan du ta kontakt med oss for tilbud.
 • Dersom du ikke skal ha leiebil så har vi flere bussholdeplasser i umiddelbar nærhet der bussene passerer jevnlig.

Når bilen er ferdig reparert

 • Vi ringer deg/sender SMS når bilen er klar for henting.
 • Kundemottakerens forklarer deg om hva som er gjort med bilen.
 • Du får informasjon om behandling av nylakkert bil.
 • Egenandel og eventuelt MVA for næringsdrivende betales hos oss ved utlevering av bilen.
 • Leiebilen innleveres hos oss når du kommer å henter bilen.